11 lợi ích của vitamin B6 (Phần 2)

11 lợi ích của vitamin B6 (Phần 2)

Lợi ích vitamin B6 khá ấn tượng trong các vitamin nhóm B. Không có vitamin B6, sự trao đổi chất, chức năng gan, chức năng thần kinh không thực hiện tốt và giảm năng lượng cơ thể.