VietinBank công bố phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2018

.

VietinBank công bố phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2018. Nguồn: VTB

Được biết, trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng, kỳ hạn 10 năm. Tiền lãi được trả sau, định kỳ một năm một lần vào ngày thanh toán lãi là mỗi ngày tròn năm kể từ ngày phát hành. Riêng tiền lãi cho kỳ thanh toán thứ 10 sẽ được trả cùng với tiền gốc trái phiếu vào ngày đáo hạn.

Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn 10 năm là lãi suất thả nổi (có điều chỉnh định kỳ) và được xác định theo lãi suất tham chiếu cộng 0,8%/năm.

Đây là trái phiếu không chuyển dổi, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, được phát hành và thanh toán bằng Việt Nam đồng và thỏa mãn các điều khoản và điều kiện quy định của bản cáo bạch chào bán trái phiếu.

Giá chào bán bằng với mệnh giá. Số lượng đăng ký tối thiểu là 5 trái phiếu, tương đương với 50 triệu đồng.

VietinBank cho biết thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền là từ ngày 5/6 đến 25/6/2018 tại các chi nhánh và phòng giao dịch của VietinBank, dự kiến phát hành vào ngày 28/6/2018.

Theo bản báo cáo bạch của VietinBank, nguồn tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được ngân hàng sử dụng để cho vay trung dài hạn đối với nhiều lĩnh vực.

Trong đó, sẽ giải ngân 1.232 tỷ đồng cho lĩnh vực điện, 893 tỷ đồng cho ngành xây dựng, 591 tỷ cho ngành Nước, 475 tỷ cho ngành thép, 230 tỷ cho ngành gỗ, sản xuất kinh doanh khác là 579 tỷ.

>>> Hướng dẫn tra cứu số dư sổ tiết kiệm trên website VietinBank

>>> VietinBank ra mắt Quỹ Khuyến tài “Sống cho tương lai”

Nguồn: bnews.vn