Nhân rộng áp dụng phương pháp quản lý tinh gọn Lean vào doanh nghiệp Việt Nam

.

Năm nay, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng 3 (Quatest 3) tiếp tục được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) giao triển khai nhiệm vụ nhân rộng áp dụng phương pháp quản lý tinh gọn (Lean) vào doanh nghiệp Việt Nam.

Ngày 8/6, tại TPHCM, Quatest 3 đã tổ chức Hội thảo “Phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng phương pháp quản lý tinh gọn (Lean)”. Hội thảo đã thu hút trên 200 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực ngành nghề tham dự.

Ông Lê Quang Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Năng suất Chất lượng, Quatest 3, cho biết, Lean đã được nhiều doanh nghiệp trên thế giới áp dụng nhằm loại bỏ các lãng phí, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lean bao gồm nhiều công cụ quản lý được đúc rút từ thực tiễn và hệ thống hóa giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận phương pháp quản lý hiện đại mà không mất nhiều công sức, thời gian để nghiên cứu. Lean cũng cho phép các doanh nghiệp ở quy mô khác nhau có thể lựa chọn các công cụ và cách áp dụng phù hợp với đặc điểm và hiện trạng của doanh nghiệp.

Ông
ÔngLê Quang Vũ giới thiệu tổng quan về Lean

Từ thực tế triển khai Lean, ông Trần Mạnh Hà, Phó Giám đốc Xí nghiệp in bao bì giấy Liksin, cho biết, “Được Quatest 3 hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý tích hợp các công cụ năng suất chất lượng bao gồm các công cụ của Lean như ISO 31000, TPM, Kỹ thuật thống kê, chi phí kém chất lượng và kaizen đã giúp cho công ty nhận diện được các lãng phí trong vận chuyển, tồn kho, thời gian, di chuyển, sản xuất thừa, gia công thao tác thừa…

Để áp dụng Lean thành công, theo ông Hà, cần có sự tham gia của tất cả mọi người trong công ty, nhất là cam kết từ ban giám đốc và cán bộ chủ chốt. “Việc tuân thủ qui trình; duy trì và liên tục cải tiến; giám sát, kiểm tra tuân thủ qui trình; khen thưởng, kỷ luật kịp thời… cũng là những yếu tố quan trọng để áp dụng Lean thành công”- ông Hà chia sẻ.

Ông
Ông Trần Mạnh Hà chia sẻ kinh nghiệm triển khai Lean

Giai đoạn 2016 – 2017, Quatest 3 đã tổ chức đào tạo cho hơn 500 cán bộ của các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước về các công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Năm nay, Quatest 3 tiếp tục được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao triển khai nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng Lean vào doanh nghiệp Việt Nam năm 2018” thực hiện trong năm 2018 - 2019. Nhiệm vụ này thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng”, Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.
Nguồn: khoahocphattrien.vn