Vĩnh Phúc: Kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN tại huyện Lập Thạch

.

Mới đây, Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ Sở KH&CN Vĩnh Phúc do đồng chí Bùi Hữu Hưng - Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ nhiệm vụ “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật để xử lý cây thanh long ruột đỏ bằng biện pháp chiếu sáng và chăm sóc, tạo ra sản phẩm trái vụ nhằm tăng năng suất nâng cao hiệu quả kinh tế”.


Nhiệm vụ do Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lập Thạch thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2017, cơ quan thực hiện nhiệm vụ đã lựa chọn 03 hộ tham gia mô hình, mỗi hộ có diện tích trồng thanh long ruột đỏ 1ha và nằm trong vùng quy hoạch, đáp ứng được yêu cầu về khả năng đầu tư, chăm sóc vườn. Trong đó, mỗi hộ áp dụng biện pháp chiếu sáng và thực hiện chế độ chăm sóc để tạo quả trái vụ trên 100 trụ, tương đương 0,1ha. Diện tích còn lại sử dụng các biện pháp chăm sóc thông thường của người dân để làm đối chứng. Trong năm 2018, cơ quan thực hiện đề tài tiếp tục hỗ trợ phân bón, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân. Tiến hành theo dõi và so sánh năng suất, sản lượng của cây thanh long được áp dụng biện pháp chiếu sáng để tạo quả trái vụ với những cây được chăm sóc thông thường trong 1 chu kỳ (1 năm). Theo dõi thực tế, việc sử dụng biện pháp chiếu sáng và chăm sóc để tạo ra sản phẩm trái vụ, mỗi năm cây Thanh long ruột đỏ cho thêm được 2 đợt ra quả, giúp nâng cao thu nhập cho người dân.

Sau khi thăm quan mô hình và kiểm tra hồ sơ, đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ quan thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ theo thuyết minh được duyệt, hoàn thiện chứng từ và các báo cáo chuyên môn còn thiếu, tiến tới nghiệm thu cấp cơ sở và cấp tỉnh trong thời gian tới.


Nguồn: khoahocphattrien.vn