Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng qua Facebook

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn