CIC ra mắt hệ thống hỗ trợ khách hàng

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn