Yêu cầu Facebook xử lý việc đưa sai lệch bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn