Cà Mau tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn