Khởi công công trình hồ chứa nước sông Than

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn