Mưa lớn làm gẫy cột điện, một người tử vong ở Lào Cai

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn