Giải quyết mâu thuẫn, em trai nổ mìn tung nhà anh ruột

.
Nguồn: baophapluat.vn