Chủ tiệm cầm đồ cầm súng bước xuống xe bị chém tử vong

.
Nguồn: baophapluat.vn