Ngăn chặn tận diệt thủy hải sản ở các vùng ven biển

.
Nguồn: baophapluat.vn