Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ chiếm đoạt gần 3 triệu USD

.
Nguồn: baophapluat.vn