Giám đốc lừa 600 tỷ của 7 ngân hàng bằng cà phê phế phẩm

.
Nguồn: baophapluat.vn