Cháy dữ dội xưởng sản xuất gỗ ép, người dân chạy khỏi nhà trong đêm

.
Nguồn: baophapluat.vn