Cháy lớn ở Chợ nổi Cái Răng

.
Nguồn: baophapluat.vn