Phát hiện thi thể cô chủ tiệm cắt tóc cháy biến dạng ở bãi sông

.
Nguồn: baophapluat.vn