"Liệt sỹ" trở về sau 50 năm báo tử

.
Nguồn: baophapluat.vn