Khái niệm Phật giáo dấn thân của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ra đời như thế nào?

.
Nguồn: baophapluat.vn