Nga: Tối hậu thư của Mỹ về hiệp ước hạt nhân là "thủ đoạn chiến thuật"

.
Nguồn: baophapluat.vn