Không quân Ấn Độ sắp nhận máy bay chiến đấu siêu thanh tự phát triển đầu tiên

.
Nguồn: baophapluat.vn