Mỹ ra tối hậu thư cho Nga

.
Nguồn: baophapluat.vn