Thái Nguyên: Tăng trưởng kinh tế cao gấp gần 3 lần bình quân cả nước

.
(Xây dựng) - Đó là kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm 2018, được thông báo tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc ngày 11/7.

-->

(Xây dựng) - Đó là kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm 2018, được thông báo tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc ngày 11/7.


Toàn cảnh cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh tiếp tục được duy trì ở mức cao (9,85%); cơ cấu tổng sản phẩm chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 290 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 6.400 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách Nhà nước trong cân đối đạt trên 7.000 tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán năm, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt trên 13 tỷ USD, bằng 52,2% kế hoạch năm, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Giá cả thị trường nhìn chung ổn định, cung cầu hàng hóa được đảm bảo, đời sống dân cư ổn định.

Tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Trong 6 tháng Thái Nguyên đã quyết định chủ trương đầu tư và cấp chứng nhận đầu tư mới cho 17 dự án với tổng số vốn trên 2.000 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Thái Nguyên có 6.318 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 79.500 tỷ đồng. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018. Qua Hội nghị, đã có 38 nhà đầu tư với 50 dự án đã được trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư và Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 46.000 tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức hiệu quả, tạo không khí vui tươi, sôi nổi. Tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII; chỉ đạo đầu tư tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội Thanh niên xung phong 91, tỉnh Bắc Thái.

Công tác phòng chống dịch và các bệnh truyền nhiễm được duy trì triển khai, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn toàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cơ bản ổn định.

Tại kỳ họp lần này diễn ra trong 3 ngày, HĐND tỉnh Thái Nguyên sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về 29 báo cáo, tờ trình và 14 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan tư pháp trình.

Các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận những vấn đề có liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội; cơ chế chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; việc hỗ trợ hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở; việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo…

Đặc biệt là về vấn đề xây dựng các giải pháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018, nhằm giữ vững tốc độ tăng trưởng cao, gấp gần 3 lần bình quân cả nước.

NTV

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn