Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 4.210 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

.
(Xây dựng) - Trong 2 ngày 11 và 12/7, HĐND huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đã tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.Theo báo cáo của UBND huyện Yên Lạc, 6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt hơn 4.210 tỷ đồng, tăng 7,26% so với cùng kỳ năm 2017.

-->

(Xây dựng) - Trong 2 ngày 11 và 12/7, HĐND huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đã tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.Theo báo cáo của UBND huyện Yên Lạc, 6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt hơn 4.210 tỷ đồng, tăng 7,26% so với cùng kỳ năm 2017.

Toàn cảnh kỳ họp

Giá trị sản xuất nông – lâm-thủy sản đạt 866 tỷ đồng, đạt 57,5% kế hoạch cả năm, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2017; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp – xây dựng cơ bản đạt hơn 2.222 tỷ đồng (theo giá cố định năm 2010), tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017; giá trị thương mại-dịch vụ đạt 1.121 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB); bảo vệ môi trường được thực hiện tốt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ.Chất lượng các tiêu chí nông thôn mới được duy trì và nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng chưa được kiểm tra thường xuyên; tiến độ triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2018 cònchậm, công tác bồi thường GPMB một số dự án còn chậm như: Dự án đường vành đai 3; các dự án cải tạo luồng tiêu trên địa bàn...

6 tháng cuối năm 2018, các cấp, các ngành của huyện Yên Lạc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn, giữ vững và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện các mục tiêu về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân.

Các đại biểu dự kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Phấn đấu tổng giá trị sản xuất 6 tháng cuối năm đạt hơn 4.543 tỷ đồng; số gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa đạt trên 90%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào THCS đạt 100%, học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT, bổ túc, học nghề đạt 90% trở lên ở 17 xã, thị trấn; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Yên Lạc cũng đã nghe 21 báo cáo, tờ trình thường kỳ và chuyên đề của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện; các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện… HĐND huyện Yên Lạc cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu HĐND chất vấn và UBND huyện trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thời gian qua và các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Với tinh thần tập trung trí tuệ, dân chủ kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Yên Lạc khoá XVIII đã thông qua 6 nghị quyết về kế hoạch giám sát của HĐND huyện năm 2019; quyết toán ngân sách, tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo.

Trang Lê

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn