Yên Bái: 9 doanh nghiệp khai thác cát sỏi bị yêu cầu tạm dừng hoạt động

.
(Xây dựng) - Do chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ và giấy phép liên quan đến hoạt động khai thác cát, sỏi, vừa qua, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Văn bản số 2715/UBND-TNMT yêu cầu 9 đơn vị (10 giấy phép) khai thác cát, sỏi dừng hoạt động khai thác từ ngày 1/12/2018 để hoàn thiện thủ tục thuê đất theo quy định.

-->

(Xây dựng) - Do chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ và giấy phép liên quan đến hoạt động khai thác cát, sỏi, vừa qua, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Văn bản số 2715/UBND-TNMT yêu cầu 9 đơn vị (10 giấy phép) khai thác cát, sỏi dừng hoạt động khai thác từ ngày 1/12/2018 để hoàn thiện thủ tục thuê đất theo quy định.


Tỉnh Yên Bái sẽ xử lý nghiêm các đơn vị khai thác cát, sỏi bị tạm dừng nhưng vẫn cố tình tiếp tục hoạt động (Ảnh: T/L)

Cụ thể, các đơn vị bị tuýt còi bao gồm: Cty Cp Khai thác chế biến khoáng sản Trường Phát (điểm mỏ Hán Đà và Đại Minh); Cty TNHH Minh Phú (Điểm Giới Phiên); Cty TNHH Mạnh Lâm (Điểm mỏ Minh Tiến và Y Can); Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đầm Mỏ (Điểm mỏ Văn Phú); Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hoàng Thắng (Điểm mỏ Mậu Đông và Đông Cuông); Cty CP Đầu tư xâydựng thương mại Long Phú Cường (Điểm mỏ Tô Mậu); Cty TNHH Linh Huy Hoàng (Điểm mỏ Giới Phiên và Phúc Lộc); Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hương Giang (Điểm mỏ Mậu Đông vàYên Hợp) và Hợp tác xã Khai Minh (Điểm mỏ Tuy Lộc, Báo Đáp và Đào Thịnh).

Các đơn vị này chỉ được tiếp tục khai thác cát, sỏi theo giấy phép khai thác được cấp sau khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục hồ sơ thuê đất phục vụ mục đích khai thác cát, sỏi được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận và được UBND tỉnh Yên Bái cho phép hoạt động khai thác cát, sỏi trở lại bằng văn bản.

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và UBND cấp huyện sở tại có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị nêu trên hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị lên cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi.

Đặc biệt, UBND tỉnh Yên Bái sẽ xử lý nghiêm các đơn vị khai thác cát, sỏi bị tạm dừng nhưng vẫn tiếp tục hoạt động khai thác, sử dụng bến thủy nội địa, phương tiện đường thủy mà chưa có phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy được chấp thuận.

Mai Thu

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn