Công nghệ 5G và trí tuệ nhân tạo sẽ định hình tương lai

Công nghệ 5G và trí tuệ nhân tạo sẽ định hình tương lai

CES 2019 là triển lãm đầu tiên quy tụ toàn bộ hệ sinh thái 5G - xương sống của hệ thống giao thông thời đại mới, công nghệ thực tế ảo, thể thao và chăm sóc sức khỏe… CES 2019 cũng cho thấy trí tuệ nhân tạo sẽ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống.